PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament de les seves dades:

Identitat. RICARD TOMAS PLAZA amb CIF: 46589152-F
Direcció postal: AVDA.BALMES, 14 1º 2ª 08700 IGUALADA
Tel: 609.478.219
Correu Electrònic: info@taxisigualada.com

FINALITAT

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

En RICARD TOMAS PLAZA tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

QUAN DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

LEGITIMACIÓ

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

DRETS

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en RICARD TOMAS PLAZA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas,únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès. RICARD TOMAS PLAZA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

COM PODEU EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit adreçat a RICARD TOMAS PLAZA, AVDA.BALMES, 14 1º 2ª 08700 IGUALADA o a través de correu electrònic a info@taxisigualada.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.

Open chat