M’agradaria explicar-vos el perquè d’aquest viatge vers
el compromís social

Jo treballava de xofer amb un camió, durant tota la meva vida laboral he fet de conductor, feia rutes transportant tot tipus de matèries. En un moment de la meva vida decideixo canviar els objectes per les persones i em decideixo a ser un taxista. La meva idea no era transformar-me en un taxista qualsevol, havia de buscar el valor afegit, així que penso: que podria oferir jo als meus clients per marcar la diferència?.

Em vaig posar a la pell del client pensant que seria el que a mi m’agradaria trobar en el vehicle, el dotaria amb tota mena d’eines que facilitessin la comunicació i no només parlo de premsa: un portàtil, un iPad, una impressora i sobretot i el més important el wi-fi. Així, un podria decidir si vol aprofitar la carrera per treballar o senzillament per disfrutar, podent inclús, fer ús de les xarxes socials. Aquest fet em va convertir en un taxista mediàtic, varen ser diferents mitjans de comunicació els que es van posar en contacte amb mi, per explicar les avantatges d’aquest nou servei.

No content amb això, amplio la meva visió, el client és el meu centre d’interès però crec que s’ha de parar atenció en com pot repercutir la meva labor en la societat, és aquí quan adquireixo el meu compromís vers els altres i amb mi mateix i decideixo crear aquest codi ètic, doncs avui entenc que ser taxista no és només conduir un vehicle amb una persona a dins que et diu on vol anar.

Ser taxista és proveir un servei de mobilitat que col·labori a fer un país més competitiu i sostenible en allò que estigui a les nostres mans: fomentar certs valors socials, minimitzar impactes negatius, ser uns agents al servei d’un territori socialment responsable.

Compromís, responsabilitat, seguretat, cordialitat, tranquil·litat, equitat, informació, promoció de la cultura, ecologisme, cooperació, solidaritat, acció social, formació, comunicació, respecte, promoció de la comarca…

Totes aquestes paraules podrien resumir el que el meu codi ètic vol mostrar, taxisIgualada.com, està dirigit per una persona Ricard Tomàs, que és, qui vol comprometre´s amb tots aquest mots. Qui són, sinó les persones les que poden fer referència a totes aquestes actituds, apostes i valors.
El meu servei no és només una activitat mercantil amb un únic objectiu lucratiu, sinó que vull donar un bon servei que garanteixi als meus clients un veritable compromís aquest quedarà plasmat al codi ètic que us presento seguidament.

Ricard Tomàs

Ricard Tomàs es compromet

Compromís amb els clients

Per a un taxista, la clientela és el centre de l’activitat. A taxisIgualada.com hem desenvolupat el nostre compromís envers el client vetllant per una confortabilitat física i emocional. Són els petits detalls que es poden tenir dins d’un vehicle, però que sabem que són importants. El temps d’un desplaçament pot ser un temps perdut o pot ser un temps agradable que ens enriqueixi amb un valor afegit.

Amabilitat. No solament volem oferir un bon servei sinó que ho volem fer amb una actitud oberta i amable.
Conversa. Al llarg dels nostres serveis, que de mitjana acostumen a ser llargs, ens agrada poder oferir conversa si és ben rebuda pel client, de la mateixa manera que ens agrada respectar el silenci si és el que prefereix.
Confortabilitat. La temperatura, obertura de finestres, o selecció de ràdio són contrastades amb el client per a un millor servei i respecte.
La confidencialitat ens guia. Converses i recorreguts queden sotmesos a aquest principi.
Dades protegides. Les dades personals es tracten sota la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Recorregut millor. El nostre compromís vers els clients també es mou pel principi d’honestedat i transparència, escollint sempre la millor ruta que asseguri al client el major benestar i el cost adient al servei, o exposant-li les diferents alternatives.

Respecte. Pretenem ser plenament respectuosos amb la condició ètnica, religiosa, nacional, lingüística, o altres característiques de la persona.
Llengua. Com a elements de comunicació i convivència, cada client s’expressa lliurament en la llengua que cregui convenient, sota el paraigua de la no discriminació i el respecte mutu.
Seguretat. El compromís de tenir el vehicle en perfecte estat, minimitza els riscos d’accidents, el taxi passa totes les revisions obligatòries i es porta al taller cada cop que és necessari.
Pulcritud. La neteja també adopta un paper important en aquest punt, el compromís amb el vehicle també inclou la màxima pulcritud d’aquest, es faran servir productes no tòxics i s’assegurarà un context higiènic als clients.
Transport familiar: No només per al tracte rebut, sinó que el client té l’opció de viatjar amb 6 persones més. La capacitat pot arribar fins a 7 places, evitant haver de desplaçar-se amb dos taxis i reduint els preus i els agents contaminants.

Compromís de qualitat amb les noves tecnologies

El nostre concepte de qualitat per al taxi implica un compromís per la utilització de noves tecnologies tant per a la conducció com per als clients. Així, els vehicles disposen de diferents accessoris que faciliten l’accés als grans portals de comunicació.
El sistema wi-fi permet als nostres clients poder estar connectat a la xarxa mentre viatgen, així tenen l’opció de seguir treballant amb el seu ordinador o simplement passar una estona lúdica.
Per als clients que no portin el seu portàtil, també podran fer ús del que porta el taxi, el ventall d’opcions s’amplia ja que es poden imprimir documents, carregar el telèfon mòbil…
El compromís també s’estén a la cultura, el vehicle consta d’un iPad on podrem trobar tots els enllaços sobre noticies, esports, actes, concerts…
La informació del trànsit i el temps també es pot consultar mitjançant les xarxes socials i la nostra web. Aquestes es van actualitzant periòdicament. La nostra web és: www.taxisigualada.com

Compromís amb el medi ambient

El compromís amb el medi ambient ve donat per la compensació de la nostra activitat laboral a través de dues vies:
Ús d’un carburant que millori la combustió per garantir menys emissions contaminats, carburant de gamma superior per a vehicles amb motor diesel.
Compensació al medi ambient per les emissions de carburant que la nostra activitat laboral hagi generat durant l’any, mitjançant la web: http://www.ceroco2.org/Cat/Default.aspx es fa un càlcul per aportar la quantitat de diners equitativa, per tal de reduir l’ impacte sobre el clima, participant en projectes de desenvolupament net.

Compromís amb la formació

Des de l’empresa creiem que la formació ha de tenir una continuïtat, i que és imprescindible el poder oferir als nostres clients millores a diferents nivells. La participació en diferents cursos com PNL, anglès, conducció eficient, primers auxilis avalen el meu compromís.

Compromís amb el territori

Movem persones pel territori. Ens agrada pensar que la nostra petita acció ajuda a millorar el territori i contribueix a divulgar la gestió socialment responsable entre les empreses de la comarca.
Taxis Anoia compleix amb la legalitat vigent, cosa que inclou les normes de conducció, apostant per la seguretat també dels vianants i altres conductors.
Taxis Anoia forma part de la Unió empresarial de l’Anoia.
La promoció de la comarca és també un dels nostres objectius, al taxi es poden trobar mapes i informació sobre diferents comerços, també es fan suggeriment sobre llocs a visitar i a la nostra web trobareu diferents enllaços sobre la Comarca de l’Anoia.
Procurem informar a les autoritats públiques d’aquelles observacions que al llarg dels nostres recorreguts podem observar i que puguin requerir una actuació especialment urgent

Compromís social

L’empresa executa diferents accions socials oferint els serveis de manera gratuïta a diverses entitats i fundacions sense ànim de lucre. Concretament el poder realitzar el transport de persones que ho necessitin, quan els seus familiar i/o la xarxa pública no els hi pugui cobrir aquesta necessitat.
Aquests serveis seran derivats a través de treballadores/es socials que prioritzaran segons els casos.
La col·laboració vers els altres també s’estén a diverses entitats prestant el meu testimoni i explicant la meva situació a persones en situació d’atur com a ponent.

Compromís ètic

L’ètica i l’honestedat preval en la nostra activitat empresarial. Per això aquest Codi Ètic vol mostrar el conjunt dels nostres compromisos i el fem públic per tal d’informar-ne els nostres grups d’interès i per tal que també sigui un motiu d’autoexigència i voluntat de millora permanent.

Ricard Tomàs Plaza, propietari de Taxis Igualada, es compromet a liderar el compromís amb aquest Codi ètic, divulgant-lo, complint-lo, revisant-lo i actualitzant-lo.

Codi ètic elaborat amb el suport: Igualada, maig de 2010
Josep Mª Canyelles, Responsabilitat Global
Menchu Vélez, treballadora social.

Open chat