Tens algun dubte?

Escriu el següent codi
captcha

En utilitzar aquest formulari per contactar amb Ricard Tomàs Plaza l’ usuari es considera informat i accepta la POLÍTICA DE PRIVACITAT i les condicions d’ús que existeix en aquest lloc web i concedeix expressament que Ricard Tomàs Plaza tracti les seves dades de caràcter personal en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat principal és atendre les sol · licituds d’informació, rebudes via web. L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment i segons la Llei 15/1999 LOPD a través de correu postal a Ricard Tomàs Plaza, Avda Balmes, 4 / 08700 Igualada (Barcelona)  o a través de correu electrònic a info@taxisigualada.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.